2020-04-20

Färre brott anmäldes under mars månad

Bland annat bedrägerier och stöldbrott minskade i mars.

Antalet anmälda brott i mars 2020 minskade med 4 procent jämfört med i mars förra året. I Stockholm var minskningen 7 procent. Det visar den preliminära statistiken för mars från Brå.

De största minskningarna skedde inom anmälda bedrägeribrott (-14 procent), trafikbrott (-9 procent) och brott mot person (-5 procent). Antalet anmälda narkotikabrott ökade med 2 procent.

Den totala minskningen motsvarar i huvudsak förväntningar om generella minskningar i statistiken som en följd av pandemin, menar Brå. Minskningen från en marsmånad till en annan har inträffat tidigare, senast mellan mars 2017 och mars 2018. Men minskningen 2020 är koncentrerad till just mars, och noteras inte under januari eller februari 2020 jämfört med motsvarande månader föregående år. Det kan indikera en inverkan av pandemisituationen.

Pandemin har inledningsvis drabbat Stockholm mer än övriga landet, och stockholmarna har uppmanats att om möjligt arbeta hemifrån. Minskningen av alla anmälda brott sammantaget är också något större i region Stockholm än för hela landet. I hela landet var minskningen i mars alltså 4 procent, men i Stockholm var minskningen 7 procent jämfört med mars föregående år. Liksom i landet som helhet syns inte heller i Stockholm några minskningar månaderna innan, jämfört med motsvarande månader föregående år. Tvärtom syntes ökningar i januari och februari 2020, jämfört med 2019. Sammantaget indikerar det en inverkan av pandemisituationen, men det är ännu för tidigt att dra säkra slutsatser, menar Brå.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan