2018-04-16

Få verksamheter väl rustade för hot mot IT-säkerheten

Bara hälften av alla privata företag och offentliga organisationer anser att de är väl rustade för IT-säkerhetshot. Samtidigt inser betydligt fler att de måste satsa på IT-säkerhetslösningar framöver. Det visar Vismas rapport "Det digitala samhället", som bygger på en undersökning bland 1 400 svenska företag och organisationer.

– I ett allt mer digitaliserat samhälle blir IT-säkerheten avgörande för att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Att skydda sig och kunderna mot dataintrång blir lika viktigt som att exempelvis larma kontoret, säger Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma.

Rapporten visar att endast hälften av landets företag och organisationer, 52 procent, säger sig vara väl rustade för hot mot IT-säkerheten. Var tionde, elva procent, uppger att de till och med är dåligt förberedda mot IT-angrepp.

Samtidigt uppger så många som tre av fyra företag och organisationer, 76 procent, att det är viktigt eller mycket viktigt för dem att satsa på IT-säkerhetslösningar framöver. Bara fyra procent menar att de inte kommer att satsa mer på IT-säkerhet framöver.

– Många företag och organisationer investerar just nu i en ökad data- och IT-säkerhet. Målet är att bygga robusta försvar, som bland annat skyddar mot dataintrång och säkerställer hanteringen av uppgifter om kunder och anställda. Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i kraft 25 maj blir i sammanhanget viktig för alla slags verksamheter att förhålla sig till, säger Pär Johansson.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng