2019-09-07

Få ungdomar klarar av att hjälpa en medvetslös ur vattnet

Den upplevda simkunnigheten bland ungdomar 12–17 år är hög, nio av tio uppger att de kan simma enligt definition. Men kunskaperna i livräddning är låga. Omkring sex av tio (63%) menar att de skulle klara av att bogsera en jämnstor person 25 meter i livboj, medan knappt tre av tio (27%) svarar att de inte vet om de skulle klara av detta. Och knappt fyra av tio (38%) tror att de klarar av att hjälpa en medvetslös ur vattnet.

Svenska Livräddningssällskapet, SLS, har låtit undersökningsföretaget Kantar Sifo utföra en undersökning som handlar om svenska medborgares attityder till vattensäkerhet, undersökningen avser vuxna, ungdomar samt nyanlända. Undersökningen är en uppföljning på de undersökningar som genomfördes 2007, 2012 och 2014.

Resultat av undersökningen bland ungdomar visar att de flesta uppger att de skulle klara av ryggsim (95%), simma på djupt vatten (95%), trampa vatten (92%) samt hur man larmar 112 och vad man ska säga (90%). Tre procent uppger att de inte kan simma och fem procent är osäkra. Det innebär att 55 000 svenska ungdomar[2] inte kan eller är osäkra på om de kan simma.

Sedan 2007 är det inskrivet i läroplanen, LGR 11, att när man lämnar årskurs 6 i grundskolan ska man vara simkunnig enligt den nordiska simkunnighetsdefinitionen[3] . Man ska även kunna Badvett och säkerhet vid vatten vintertid, och hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

– Skolan måste ta sitt ansvar så att alla barn blir simkunniga. Det är ont om simhallar, men vi har en mycket bra arena med våra sommarsimskolor. En viktig fråga för Svenska Livräddningssällskapet är att få in simkunnigheten även i gymnasiets läroplan. Säger Mona Lisa Wernesten, områdesansvarig simkunnighet, Svenska Livräddningssällskapet.

Barn som går i årskurs 6 har rätt till simundervisning i skolan och i undersökningen uppger 63 procent att de känner till sin rätt till simundervisning. En majoritet av flickorna (67 %) uppger att de har kännedom om rätten till simundervisning. Trots att barn har rätt till simundervisning i skolan har fler än hälften lärt sig simma av sina föräldrar eller på simskola, utanför skolan. Flickor har i högre utsträckning lärt sig simma av sina föräldrar jämfört med pojkar.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng