2020-05-11

Få svenska bolag har möjlighet att informera vid kris

56 procent av de svarande i Sverige tycker att arbetsgivaren är en tillförlitlig informationskälla under en incident.

Endast 25 procent tycker att deras arbetsgivare gör tillräckligt för att varna dem för kritiska händelser eller avbrott i verksamheten enligt en ny undersökning.

Tillgång till korrekt, snabb och tillförlitlig information är avgörande för att varna människor när det inträffar en kritisk händelse, i synnerhet när det gäller att bemöta ofta vilseledande eller felaktiga uppgifter på sociala medier – det visar en ny undersökning från Everbridge. 

Rapporten ”Clarity out of Chaos” visar fem dominerande teman: företaget man arbetar på kan vara den bästa källan till information vid en kritisk händelse, de anställda förväntar sig mer information som ges oftare, målinriktad kommunikation väger tyngre än integritets- och säkerhetsaspekter, de anställda arbetar mer utspritt och mångskiftande än någonsin tidigare och företag saknar viktiga kommunikationskanaler.

Undersökningen genomfördes i mars 2020 på 9 003 anställda på olika företag på 13 geografiska marknader i Europa och Asien, däribland Sverige. Syftet var att undersöka de aktuella trender och vanor för kommunikation som kan påverka hur framgångsrik hanteringen av kritiska händelser blir.

– Undersökningen visar den viktiga roll som företagen har vid hantering av kritiska händelser, och hur människor förlitar sig på att arbetsgivaren håller dem informerade och uppdaterade under en kris eller avbrott i verksamheten. Just nu är detta viktigare än någonsin när vi ställs inför de enorma utmaningar som coronautbrottet innebär, säger Javier Colado på Everbridge.

Han menar att undersökningen visar att organisationer behöver tillgång till riskdata från flera källor mer eller mindre i realtid. Syftet är att snabbt och sömlöst kunna avgöra hur relevant ett hot är, följa hur åtgärdsplaner och rutiner genomförs, informera intressenter och anställda, samt analysera uppnådda resultat för att skapa "klarhet vid kaos".

Sammantaget visade undersökningen att ju större företaget är, desto större förtroende hade de anställda för företaget som en källa till sanning. 56 procent av de svarande i Sverige angav att de tyckte att arbetsgivaren var en tillförlitlig informationskälla under en incident, och denna siffra ökade till 61 procent för företag med fler än 1 000 anställda. Det var bara 11 procent av de svarande som ansåg att arbetsgivaren var otillförlitlig i detta avseende. Nära 18 procent av företagen i Sverige har dock inga varningssystem alls enligt undersökningen.

Trots att sociala medier rankas lägst både vad gäller förtroende och tillförlitlighet – färre än en tredjedel (28 procent) av svenska arbetstagare höll med om att de är tillförlitliga – har de ofta använts som en viktig kommunikationskanal vid naturkatastrofer eller allvarliga väderhändelser.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng