2020-05-03

Experterna om cybersäkerhet i framtiden

Tre cybersäkerhetsexperter ger sin syn på hur företag bör arbeta i framtiden.

Hur bör företag tänka kring cybersäkerhet i framtiden?
– Cybersäkerhet bör inte ses som ett engångsprojekt utan snarare som en väl genomtänkt kontinuerlig process. Det är viktigt att förstå att cybersäkerhet inte bara är en fråga för it- och säkerhetsteam, utan för alla, säger Godfrey Shirima, Cyber Security Specialist på Knightec.

Ny Teknik har frågat tre experter om hur företag ska tänka när det gäller cybersäkerhet i framtiden.

Malin Ridelius, Product Marketing Director på Primekey, menar att digital transformation på många sätt är fortfarande i sin linda inom industrin men det finns ett uppenbart behov av att säkert kunna spåra och managera en produkt under hela dess livscykel, från tillverkning, transport och användning tills att den tas ur bruk.

– Detta kräver unika och betrodda identiteter för maskiner och sensorer, vilket möjliggör för tillverkaren att förse en produkt med nya versioner och uppgraderingar under hela livscykeln, vilket även flera nya affärsmodeller förutsätter, säger hon.

Godfrey Shirma, Cyber Security Specialist på Knightec, säger att när branscher blir mer uppkopplade måste organisationer överväga att inrätta en informationssäkerhetsarkitektur som fungerar samordnande för all cybersäkerhetsaktivitet i organisationen.

Slutligen Martin Friis, projektledare digitala stambanan – Produktion 2030, som menar att när industrin är uppkopplad behöver ingående system kunna utbyta data och utföra uppgifter sinsemellan för att möta krav på snabbhet och flexibilitet.

– Detta medför en fördelning av information och beräkningskraft i edge-, fog- och cloud-lösningar. Det blir snabbt komplext och säkerhetskritiskt. Därför behövs smarta lösningar och standarder, som skapar säkerhet utan att göra det för komplext och krångligt för användarna. Kompetens kring detta måste byggas upp och organiseras inom företagen, säger han.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan