2018-12-08

EU:s civilskyddsmekanism övade på MSB Revinge

Förra veckan övade EU:s civilskyddsmekanism vid MSB Revinge i en så kallad Modexövning. Syftet var att stärka, upprätthålla och öva EU:s samarbetsförmåga för att kunna bistå med räddningsinsatser till drabbat land vid samhällsstörningar, kriser och katastrofer.

Modexövningen omfattade totalt 110 personer från 17 olika EU-länder. Civilskyddsmekanismexperter (EUCPT) och tekniska supportteam (TAST) övade tillsammans sin förmåga att fatta beslut och snabbt kunna sätta sig in i värdlandets situation. Utöver EUCPT- och TAST-team deltog även certifierare, observatörer, utvärderare och trainers vid övningen.

Modex-övningen på MSB Revinge var en så kallad fältanpassad table-top-övning med fokus på att öva samverkan, ledning, kontroll och informationshantering mellan flera olika aktörer, som till exempel sambandscentraler och fältkontor. Övningen ägde rum på plats på MSB Revinge men även ute hos medverkande aktörer som MSB Revinge samarbetar med såsom Region Skåne, Polisen och Svenska Kyrkan.

− MSB lär sig mycket av att ansvara för Modexövningar och får därmed goda chanser att bli ännu bättre på att koordinera stora övningar och i förlängningen riktiga insatser, säger Lena Gartmark, verksamhetschef vid MSB Revinge.

Under övningen observerade representanter för EU-kommissionen deltagarna för att kunna överföra lärdomar från övningen till europeiska civilskyddsmekanismens utbildning- och övningssystem. I förlängningen kommer kommissionen att lägga Modexövningens slutsatser till grund för en översyn av civilskyddsmekanismens utbildningssystem, enligt MSB.

Källa: MSB


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan