2019-12-09

Europol insats identifierade 100 svenska penningmålvakter

Sex miljoner som inte kom fram till bedragarna och 100 penningmålvakter identifierade i Sverige.

Under hösten har svensk polis tillsammans med flera andra länders polismyndigheter samt Europol genomfört en utredningssatsning riktad mot bedrägerier och användningen av penningmålvakter, kallad European Money Mule Action – EMMA5. Det är penningtvättsgruppen i region Syd och bedrägerisektionerna i region Syd, region Stockholm och region Väst som arbetat med EMMA5 i Sverige.

– För Sveriges del har satsningen lett till att 118 personer har identifierats som misstänkta, 17 personer gripits och närmare 6 miljoner kronor förhindrats att nå bedragares händer. Utöver detta så har över 100 penningmålvakter identifierats. Trots det aktiva arbetet har det varit en genomströmning av brottspengar på olika svenska bankkonton som uppgår till cirka 18 miljoner kronor, säger Karin Lundqvist, gruppchef på penningtvättsgruppen i region Syd som varit samordande inom EMMA5.

De ärenden som varit i fokus har valts ut av varje region men med vissa riktlinjer från Europol som specifikt handlat om förbrott som är så kallade BEC/CEO-bedrägerier. BEC står för Business Email Compromise Fraud och är ett bedrägeri där personer hackar sig in i ett företags mailsystem för att få information exempelvis företagets betalningssystem. Den informationen används sedan för att lura företagets anställda att överföra pengar till ett bankkonto, ett bankkonto som tillhör en så kallad penningmålvakt.

– De ärenden som region Syds penningtvättsgrupp har valt ut är ärenden som har BEC/CEO-bedrägerier som förbrott, men där det även förekommer unga penningmålvakter och gränsöverskridande inslag i utredningen, säger Karin Lundqvist.

Antalet unga som agerar penningmålvakter har ökat kraftigt de senaste åren och i en nyligen genomförd insats uppskattades 70 procent av penningmålvakterna vara mellan 15-25 år gamla. Användandet av penningmålvakter är inte nytt, men det krävdes tidigare mer organisering och personerna som agerade peningmålvakter var ofta medvetna om sitt agerande. I och med digitaliseringens framfart har det blivit lättare att snabbt föra över pengar. Att be om en enkel tjänst som att föra över pengar går oftast mycket fort och den som agerar penningmålvakt är heller inte alltid medveten om att hen begår ett brott.

– Att det är en global och gränsöverskridande kriminalitet är ju känt sedan tidigare, men det som är nytt är att vi nu ser en ökning av användandet av unga penningmålvakter samt en direkt koppling till den grova organiserade brottsligheten, säger Karin Lundqvist.

Penningtvättsgruppen i region Syd har arbetat med utredningsarbetet i insatsen genom planering med spaningsgrupper för hjälp med hämtningar och husrannsakningar, och med direktkontakter med åklagare som beslutat om hämtningar och anhållanden.

Källa: PolisenLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng