2019-08-19

EU-förordning ska förhindra att sprängämnen hamnar i fel händer

Foto: EU-kommissionen

Tidigare i år antogs en ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer. Förordningen ska tillämpas fullt ut i svensk lag från och med februari 2021.

Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som kan användas för legitima ändamål men också missbrukas för att tillverka sprängämnen.

Syftet med EU-förordningen är att ytterligare stärka och harmonisera systemet för att förebygga olaglig tillverkning av sprängämnen, med tanke på det ökande hotet mot den allmänna säkerheten till följd av terrorism och annan grov brottslighet.

– Terrorism och organiserad brottslighet rör sig över landsgränser. Den skärpta EU-förordningen är nödvändig för en effektivare bekämpning av terrorism och annan grov brottslighet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

EU-förordningen är direkt tillämplig i Sverige, men kräver vissa ändringar av befintlig lagstiftning. Regeringen har lämnat in en promemorian som gör sådana justeringar. Författningsändringarna föreslås också träda i kraft i februari 2021.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan