2019-04-07

ESV ska se över den ekonomiska styrningen av FOI

Regeringen beslutade den 4 april att ge Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att analysera den finansiella styrningen och uppföljningen av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Uppdraget ska redovisas senast den 29 november 2019 och syftar till att skapa bättre möjlighet för regeringens och myndighetens styrning av verksamheten.

FOI finansieras i dag i huvudsak med hjälp av avgifter och styrs på så vis via andra myndigheters beställningar. Myndigheten har därmed begränsade möjligheter att driva strategiskt arbete på eget initiativ för att identifiera verksamheter för framtida behov och fullt ut vara den expertmyndighet som regeringen och andra försvarsmyndigheter efterfrågar.

Enligt det uppdrag som regeringen nu ger ska ESV undersöka möjligheterna och utformningen av att FOI:s verksamhet delvis kan vara finansierat via anslag för att underlätta planering och strategiskt arbete oberoende av andra myndigheter beställningar.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 29 november 2019.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng