2019-04-22

Erfarenheter efter stormarna Alfrida och Jan utvecklar krisberedskapen

Under januari 2019 drog två stormar in över Sverige. På nyårsdagen drabbade stormen främst östra Svealand och Gotland. Veckan därpå var det norra Sverige som fick känna av stormen Jan. Konsekvenserna av stormarna skilde sig åt och MSB har nu sammanställt några viktiga erfarenheter från aktörerna som hanterade stormarna.

– Samverkan mellan aktörerna fungerade även om det blev tydligt att för att samverkan ska fungera från början behöver den snabbt startas upp. Flera aktörer hade inledningsvis svårt att få kontakt med andra aktörer för att kunna inleda samverkan. Aktörer berättade att det initialt var särskilt svårt att få kontakt med teleoperatörerna, bland annat beroende på att de inte haft tillgång till rätt telefonnummer. Men på det hela taget fungerade hanteringen av stormarna bra, säger Mattias Strömgren, olycksutredare på MSB.

Stormen Alfrida orsakade omfattande trädfällning som gav stora skador på elnätet med långa elavbrott som följd. Avbrotten i elförsörjningen orsakade också störningar i telefoni och internet, vatten och avlopp samt vård och omsorg. För den värst drabbade kommunen, Norrtälje, blev hanteringen en utmaning för att tillgodose invånarnas och särskilt sårbara gruppers behov. Det tog upp till tre veckor innan alla abonnenter hade el igen.

– Konsekvenserna av långa elavbrott, som det som drabbade Norrtälje behöver människor ha insikt om liksom kunskap om hur man kan förbereda sig för att kunna hantera situationen när det händer.

Norrtälje arbetade bland annat med att dela ut information i postlådor, öppna upp brandstationer och fler exempel finns i utredningen.

– Ju bättre informerade kommuninvånarna är innan något händer, desto bättre kommer de kunna hantera en svår påfrestning, vilket i sin tur underlättar för kommunens krishantering. Vi uppmuntrar kommunerna att satsa på lokalt anpassad riskkommunikation så att invånarna känner till förutsättningarna så långt som möjligt i förväg. Det kan exempelvis handla om hur kommunen kommer att jobba med information om internet går ner, var man öppnar värmestugor och hur den kommunala verksamheten i övrigt påverkas vid olika händelser, säger Christina Andersson.

Stormen Jan orsakade begränsade störningar i el, tele och trafik trots vindar på över 40 m/s. Ansvariga aktörer kunde hantera händelsen med ordinarie resurser och läget var åter normalt något dygn efter stormen.

– Under utredningen, och i de intervjuer vi genomfört, växer bilden fram om vikten av förberedelsen för att det kan bli så här stor påverkan på samhället. Rent meteorologiskt stämde klass 2-varningen för Alfrida. Det svåra var att förutsäga att det skulle falla så många träd och bli så stor påverkan på elförsörjning, säger Viveca Norén, analytiker på MSB.

Källa: MSB
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan