2017-08-14

England inför krav om att slakterier kameraövervakas

Kameraövervakning blir obligatoriskt på samtliga slakterier i England i samband med att landet inför striktare djurskyddsregler för lantbruks- och sällskapsdjur.
Tidigare har slakterier i England frivilligt kunnat ha en kameraövervakning, men myndigheterna har gjort bedömningen att detta inte har fått önskad effekt och i det nya förslaget till skärpta regler görs därför kameraövervakningen obligatorisk.

– Alltför ofta visar smygtagna bilder hur djur på slakterier utsätts för lidande och grym behandling i strid mot både lagstiftningen och medmänsklighet. Det finns i dagsläget inget effektivt sätt att ställa slakterier till svars för detta. Obligatorisk kameraövervakning innebär en transparens som kan säkerställa att djurskyddsreglerna efterlevs, säger Emma Slawinski från djurskyddsorganisationen Compassion in World Farming i en kommentar till beslutet på Djurens Rätts hemsida.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan