2018-07-10

Endast en tredjedel av företagarna anser att polisnärvaron är tillräcklig

– Vår förhoppning är att politikerna arbetar mot ett tryggare samhälle med mer poliser och bättre närvaro på våra lokala orter, säger Magnus N:son Engelbäck, regionschef vid Företagarna Syd.

Endast en tredjedel av företagarna anser att polisnärvaron är tillräcklig för att de ska känna sig trygga. Det visar en undersökning från organisationen Företagarna.

Undersökningen bygger på en enkät som skickades 22:a januari till 4500 företagare, varav 1443 svarade. Urvalet korrigerades för att vara representativ för Sveriges företagsstruktur.

Endast en tredjedel av de tillfrågade ansåg att polisnärvaron är tillräcklig för att de ska känna sig trygga. Företagare på landsbygden kände sig mer otrygga än företagare i städerna.

En annan bekymrande uppgift som framkom var företagares sviktande förtroende för rättssystemet som många gav uttryck för. Många uppgav exempelvis att det inte upplevs som lönt att polisanmäla brott, då de sällan prioriteras bland alla utredningar, även i fall där bevisläget är gott.

– Vi måste arbeta för att brotten mot småföretag minskar drastiskt de kommande åren och vår förhoppning är att politikerna arbetar mot ett tryggare samhälle med mer poliser och bättre närvaro på våra lokala orter, säger Magnus N:son Engelbäck, regionschef vid Företagarna Syd.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng