2019-05-07

En femtedel har förbättrad hemberedskap efter MSB:s broschyr

22 procent som har förbättrat sin hemberedskap efter att de tagit del av MSB:s broschyr ”Om krisen eller kriget kommer”.

I samband med Krisberedskapsveckan i fjol, skickade MSB ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till 4,8 miljoner hushåll. Broschyren var ett regeringsuppdrag som fick ett stort genomslag såväl nationellt som internationellt.

I januari i år genomförde Enkätfabriken, på uppdrag av MSB, en undersökning för att se vilka effekter broschyren haft på människors riskmedvetenhet och krisberedskap.

Har fått majoriteten att reflektera
63 procent av de tillfrågade uppgav att broschyren fått dem att reflektera mer över hur de skulle klara av en samhällskris. Yngre 18-34 år och äldre 65+ är de grupper som i störst utsträckning har börjat fundera mer över detta.

– Det är glädjande att broschyren har gjort ett sådant avtryck hos så många människor och särskilt bland yngre. Reflektion är ett slags mental beredskap som redan där gör oss bättre förberedda på att hantera ett besvärligt läge, säger MSB:s generaldirektör Dan Eliasson.

En femtedel har förbättrat sin hemberedskap
Samtidigt är det bara 22 procent som har förbättrat sin hemberedskap efter att de tagit del av broschyren. På frågan om varför man inte gjort något är de vanligaste svaren att man planerar att göra det framöver (34 procent) samt att man tror att risken för kris och krig är ytterst liten.

– Det där sista steget kan vara nog så stort och incitamenten för att faktiskt göra något ser olika ut för olika människor. Vi behöver fortsatt påminna om vinsterna med en krislåda och att det inte kräver så stora insatser. Det gör vi nu närmast med årets kampanj Krisberedskapsveckan 6-12 maj, säger Christina Andersson, riskkommunikatör.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng