2020-10-31

”Duger inte att se distansarbete som nödlösning"

Distansarbete ställer krav på både IT-avdelningarna och på den utrustning som köps in och kan inte längre ses som en temporär lösning, skriver Kenni Ramsell, Nordenchef på Dynabook i en debattartikel på Realtid.se

Kenni Ramsell hänvisar till Microsofts vd Satya Nadella som har sagt att två år av digital transformation genomfördes under två månader i våras. ”Allt det här har så klart inneburit stora förändringar för det dagliga arbetet på många IT-avdelningar, med utmaningar vad gäller nätverkskapacitet, säkerhet och kompetens. Man kan lugnt hävda att IT-personalens roll har blivit viktigare, och att den kommer att bli än viktigare”, skriver Kenni Ramsell.

Han menar att även om IT-avdelningen inte har kontroll över de anställdas arbetsmiljöer i hemmen så är de fortfarande ansvariga för deras användarupplevelser och att situationen ställer krav på stabila nätverk. Den största utmaningen är dock cybersäkerhet. Anställda använder egna enheter för att ansluta sig till arbetsgivarens nätverk och det har lett till två saker, menar han.

”För det första har IT-chefer och annan IT-personal i hög utsträckning snabbt tvingats bli experter på IT-säkerhet. Det krävs för att de ska kunna bemästra en situation i vilken de inte har samma möjligheter till kontroll som när anställda använder enheter som köpts in av företagen.”

Och det andra är att behovet av klientenheter med inbyggda funktioner för säkerhet och för att underlätta administration har ökat. ”Sådan funktionalitet är ofta inbyggd i moderna klientenheter, utan att det medför kostnadsökningar för kunderna. Exempel är biometriska lösningar, till exempel med fingeravtrycksläsare, och klientenheter som inte lagrar några data alls. Data lagras i stället centralt, vilket innebär att data inte exponeras om en klientenheter blir stulen eller tappas bort” skriver Kenni Ramsell.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng