2017-10-17

Drönare – allt viktigare verktyg för polisens brottsbekämpning

– Vi ser att kamerateknik blir mer värdefullt ur ett operativt hänseende, säger Anders Hall.

Sedan polisen började flyga drönare förra sommaren har de använts vid påvens besök, i samband med derbymatcher i fotboll och för att undvika att patruller hamnar i bakhåll vid utryckningar i särskilt utsatta områden.
– Drönare är ett värdefullt komplement till helikoptrar. De uppträder mindre störande och de är väldigt mycket billigare, säger polisen Anders Hall.

2015 startade polisen ett treårigt pilotprojekt för att testa drönare i sin verksamhet. Pilotprojektet gav mersmak och det visade sig finnas många användningsområden och nu är drönarsystemen en ordinarie del av polisens verksamhet. Polisen har just nu bara tre drönare men efter årsskiftet ska fler drönare köpas in för att på sikt stationeras ut i Stockholm, väst, syd, nord och nationella operativa avdelningen.

Tidningen Tryggare Samhälle har träffat Anders Hall, utvecklingschef på Nationella Operativa Avdelningen, för att höra mer om hur polisen kan använda drönare för att bekämpa brott och terrorism. SecurityUser.com har fått tillåtelse att publicera delar av intervjun.

När har ni använt drönare i skarpt läge?
– När påven var på besök i Sverige skötte vi nattbevakningen med hjälp av drönare, vi har använt dem i samband med oroligheter i utsatta områden och för personskydd. Egentligen handlar det om alla situationer där du är betjänt av att få en lägesbild från ovan, dold eller synlig, då kan drönare vara ett alternativ.

Används de ofta för att spana?
– Det går absolut att använda till det men kameraövervakningslagen säger att för att få använda drönare utan att först ha ansökt om tillstånd från länsrätten så ska det finnas särskild anledning att anta att allvarlig brottslighet som innebär fara för liv eller hälsa eller omfattande förstörelse av egendom kommer att utövas på en viss plats och syftet med användandet av drönaren är att förebygga eller förhindra brott, säger han och fortsätter:

– Det förekommer tyvärr att man lägger sig i bakhåll för polispatruller. Man fejkar nödsamtal och sedan när polisen kommer har man laddat med gatsten eller annat och öser över våra bilar. Misstänker vi att det ska hända så är det jättebra att ha stöd av en drönare för då ser vi bakhållet och kan anpassa uppträdandet efter det.

Har ni undvikit bakhåll tack vare drönare?
– Vi har haft situationer där vi använt drönare med det syftet. Nu planerades det inga bakhåll den gången men vi hade råkat ut för det tidigare. Det är ett jättebra stöd för insatscheferna. De ser bilderna på sin läsplatta och styr sedan sina resurser utifrån det.

Har ni alltid drönare på plats vid större demonstrationer eller officiella sammankomster?
– Vi har haft drönare uppe i samband med fotbollsderbyn. Fördelen där och vid demonstrationer är att det är rätt skönt att slippa helikopterljudet. Folk som redan är uppe i varv blir inte mindre triggade när det låter som att de är med i en Vietnamfilm.

Hur kan ni använda drönare vid terroristbekämpning?
– Med drönare går det att uppträda dolt, till exempel om du har en gisslansituation. Men i ett skede som utvecklas snabbt hinner du kanske inte få dit drönare. Vi kan också använda drönare om vi behöver många flygande enheter, vi har ju inte en obegränsad mängd helikoptrar. Behövs en lägesbild över hela staden så kan vi sektionera det i olika delar och så löser vi överblicken med drönare i ett område och helikoptrar i andra.

Läs hela intervjun i senaste numret av tidningen Tryggare Samhälle, tillgänglig gratis som e-tidning här:
https://www.tryggaresamhalle.se/uniflip/3-2017/html5.html


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan