2018-10-21

DI ordnade nätverksdag för brottsbekämpande myndigheter

Myndigheten arrangerade en nätverksdag för dataskyddsombud på brottsbekämpande myndigheter som Polisen, Kustbevakningen och Åklagarmyndigheten. Syftet var bland annat att informera om nyheterna i brottsdatalagen som nyligen trädde i kraft.

Den 16 oktober ordnade Datainspektionen en nätverksdag för dataskyddsombud som arbetar vid brottsbekämpande myndigheter, det vill säga Polisen, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Skatteverket.

– Dataskyddsombudet ska kontrollera att den egna organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument och informera och ge råd internt. Det är en viktig roll och med den här nätverksdagen vill vi ge stöd och vägledning till ombuden, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Under dagen lämnades information om de viktigaste nyheterna i brottsdatalagen som nyligen trätt i kraft och som är det regelverk som brottsbekämpande myndigheter ska följa vid hantering av personuppgifter.

En nyhet är exempelvis skyldigheten för myndigheter att rapportera personuppgiftsincidenter till Datainspektionen i de fall incidenten kan innebära en risk för de registrerade.

Ett annat ämne som togs upp är Datainspektionens nya uppdrag att hantera laglighetskontroller, då Datainspektionen granskar att en brottsbekämpande myndighet behandlar en viss persons uppgifter på ett lagligt sätt.

Under dagen diskuterades även den nya skyldigheten för myndigheter att inkomma med begäran om förhandssamråd till Datainspektionen om man bedömer att riskerna med en viss hantering av personuppgifter inte kan begränsas tillräckligt genom åtgärder som är rimliga med tanke på tillgänglig teknik och kostnader.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng