2019-10-31

DI granskar användning av samtycke vid insamling av personuppgifter

Nu utökas granskningen av hur företag använder samtycke för att samla in personuppgifter. Datainspektionen inleder tillsyn av ytterligare bolag.

I juni 2019 inledde Datainspektionen en granskning av hur företag använder samtycke för att samla in kunduppgifter. Nu breddar myndigheten granskningen genom att inleda tillsyn mot ytterligare två bolag, Postnord och CDON.

– Vi granskar de här bolagen eftersom de använder samtycke på olika sätt för att samla in kunduppgifter. Genom att granska olika aspekter av samtycke kommer vi att kunna ge vägledning även till andra företag för när de kan använda samtycke och hur ett sådant bör vara utformat, säger Jennie Grön som deltar i granskningen.

Datainspektionen har även utökat den tillsyn som inleddes mot Bonnier Magazine and Brands i juni med att även granska Bonnier News.

Granskningarna beräknas vara klar under våren 2020.

Samtycke är ett av Datainspektionens prioriterade områden enligt tillsynsplanen för 2019–2020.

Ett av Datainspektionens uppdrag är att med hjälp av tillsyn skapa vägledning och praxis för hur reglerna i dataskyddsförordningen ska följas.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan