2011-12-22

DI: Fel av SJ

SJ har använt dold kamera för att identifiera vilka som stjäl från företagets tåg. Men att kameraövervaka utan att informera personalen är olagligt, menar Datainspektionen.
Datainspektionen har tagit emot klagomål som gör gällande att SJ kameraövervakat personal från städ- och tågunderhållsföretag utan att ha informerat om övervakningen.
SJ uppger att företaget under lång tid haft stora problem med svinn ombord på tågen. För att identifiera tjuvarna har företaget satt upp dolda kameror på två tåg där det varit flest stölder.

– Att övervaka på det här sättet för att få tag i en gärningsman har stora likheter med den hemliga kameraövervakning som endast polisen och andra brottsbekämpande myndigheter får genomföra, och då endast för att utreda allvarlig brottslighet, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.
Datainspektionen konstaterar i sitt beslut att det endast i undantagsfall är tillåtet med dolda kameror, till exempel om målet är att komma åt allvarlig brottslighet. Svinn är inte ett tillräckligt allvarligt problem för att motivera dolda kameror, anser myndigheten.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan