2020-04-11

De utgör största terrorhotet mot Sverige

Islamistiskt- och högerextremistiskt motiverad terrorism bedöms utgöra det främsta terrorhotet mot Sverige. Det konstaterar Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) i sin helårsbedömning för 2020.

Terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala. Det beslutet fattade säkerhetspolischefen i februari 2020. Beslutet fattades med utgångspunkt i NCT:s helårsbedömning som nu är klar.

Det främsta terrorhotet mot Sverige kommer under 2020 sannolikt från islamistiskt- och högerextremistiskt motiverad terrorism. Ett fåtal islamistiska- respektive högerextremistiskt motiverade individer kommer möjligen utveckla både avsikt och förmåga att utföra terrorattentat mot mål i Sverige.

De flesta av terrorattentaten i västvärlden har under de senaste åren planerats och utförts på eget initiativ av ensamagerande individer som inspireras av våldsbejakande extremistiska ideologier, våldsbejakande propaganda och tidigare utförda attentat.

Det har under 2019 skett en ökning av antalet utförda och avvärjda högerextremistiskt motiverade terrorattentat i västvärlden jämfört med tidigare år. Samhällsutvecklingen i flera länder i väst, tillsammans med de utförda terrorattentaten, har troligen bidragit till en ökad medvetenhet om, och attraktion för, våldsbejakande högerextremistiska ideologier.

NCT är en permanent arbetsgrupp med personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen. NCT gör strategiska analyser av händelser, trender och tendenser inom terrorism och bedömer hur hotet mot Sverige och svenska intressen påverkas på kort och lång sikt.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan