2019-08-25

De flesta försvunna personer hittas

Majoriteten av de personer som försvinner hittas inom några timmar, men ibland behöver polisen inleda räddningsinsatser. 97 procent av de som polisen söker blir hittade under en sådan insats.Det visar statistik från Polismyndigheten.

– Polisens ledningscentraler hanterar i genomsnitt 70 händelser med försvunna personer varje dygn. Av dem leder i genomsnitt 25 händelser vidare till att polisen gör ett faktiskt sökarbete, säger Per Engström vid polisens nationella operativa avdelning.

Att hitta försvunna personer är ofta en utmaning för polisen. Själva sökarbetet genomförs enligt framtagna rutiner och med strukturerade metoder som av erfarenhet visat sig vara effektiva.

– Det handlar till exempel om att samla in information som ger stöd för det aktiva sökandet: vem personen är, ålder, hälsotillstånd, hur hon eller han var klädd vid försvinnandet och när och var personen sågs senast. Ett sökområde ska fastställas, till exempel om det finns några platser som personen kan ha sökt sig till. Att komma igång snabbt är viktigt, säger Per Engström.

Räknar man ihop antalet händelser som leder till att någon form av sökinsats är det ungefär 22 000 händelser på ett år. Vid 350 till 400 av dem bedöms situationen för den försvunne så allvarlig att polisen inleder en så kallad räddningsinsats. Det kan till exempel vara väderförhållanden som gör att man bedömer att personen riskerar att komma till skada om den inte hittas snabbt.

– Vid en räddningsinsats använder vi alla tillgängliga resurser och vi hittar också så många som 97 procent under insatsen. Också av de resterande tre procenten hittas de flesta även om det i vissa fall kan dröja upp till flera år. Vi har dessutom en värdefull samarbetspartner i Missing people. De kan ibland fortsätta sökandet även om polisen avslutat sitt räddningstjänstuppdrag och personen fortfarande inte är anträffad, säger Per Engström.

Fakta om försvunna

  • Nästan hälften av de som försvinner är äldre, dementa eller deprimerade personer.
  • Andelen barn som försvinner är drygt åtta procent, de flesta i åldern sju – tolv år.
  • De yngsta barnen under sju år är den minsta kategorin av försvunna. När ett barn i de åldrarna har försvunnit så anträffas de oftast mycket snabbt, redan innan den första polispatrullen hunnit fram.
  • I genomsnitt hittas 89 procent av alla försvunna vid liv.

Källa: PolisenLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng