2020-06-23

Datainspektionen: Polisen hanterade personuppgiftsincident bra

Efter att polisen under en period skickat ut felaktiga utdrag ur sitt belastningsregister har Datainspektionen granskat det inträffade för att ta reda på vad som hänt och vilka åtgärder polisen vidtagit.

Polisen har rapporterat en personuppgiftsincident till Datainspektionen. Enligt incidentanmälan har polisen under en period skickat ett antal utdrag ur belastningsregistret till enskilda personer som innehållit för få eller för många uppgifter.

Datainspektionen har granskat det inträffade och konstaterar att polisen vidtagit flera åtgärder efter incidenten. Bland annat har polisen publicerat ett pressmeddelande med generell information om det inträffade samt underrättat samtliga enskilda som fått ett felaktigt utdrag. Vidare har korrekta utdrag skickats ut till de berörda och de felaktiga utdragen har begärts in för att förhindra att dessa används. Polisen har även åtgärdat det tekniska problem i registerutdragstjänsten som orsakade de felaktiga registerutdragen. De felaktiga utdragen skickades under en begränsad period och när polisen upptäckte detta stoppades tjänsten medan felet åtgärdades. Polisen anmälde dessutom händelsen omgående till Datainspektionen.

– Polisens sammantagna åtgärder i samband med incidenten gör att vi avslutar ärendet och inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder, säger Agneta Runmarker som är jurist på Datainspektionen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng