2019-07-17

Datainspektionen kritiserar förslag från Domstolsverket

Datainspektionen avstyrker Domstolsverkets begäran om direktåtkomst till belastningsregistret för att kontrollera nya nämndemän, rapporterar Dagens Juridik.

Domstolsverket har begärt en författningsändrings som innebär att de allmänna förvaltningsdomstolarna ska få direktåtkomst till belastningsregistret för att förenkla kontrollerna av nya nämndemän. Mynigheten menar att det skulle spara tid om förfarandet med registerkontroller av de dryga 8000 nämndemännen förenklades, rapporterar Dagens Juridik.

Datainspektionen skriver i sitt remissuyttrande det i förslaget ”saknas en fullständig behovsanalys och närmare överväganden i förhållande till hur förslaget inverkar på enskildas personliga integritet samt till hur förslaget förhåller sig till dataskyddsförordningen”.

Enligt Datainspektionen ger Domstolsverket ingen tydlig bild av hur behovet av direktåtkomst ser ut specifikt för de allmänna förvaltningsdomstolarna. Därför anser Datainspektionen inte sig kunna ta ställning till hur behovet faktiskt ser ut.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan