2019-03-08

Datainspektionen inleder ytterligare tillsyn kring 1177 Vårdguiden

Datainspektionen fortsätter sin granskning av händelsen kring 1177 Vårdguiden. Nu inleder myndigheten tillsyn mot företaget Inera AB, som enligt egen uppgift förvaltar och utvecklar de gemensamma systemen för 1177 Vårdguiden på telefon som regionerna behöver i sin verksamhet.

Datainspektionen inleder nu tillsyn mot Inera AB. Myndigheten begär svar från Inera på ett antal frågor, såsom om Inera behandlar personuppgifter som rör sjukvårdsrådgivning på telefon och i så fall i vilken roll Inera behandlar dessa personuppgifter.

Datainspektionen meddelade den 4 mars att myndigheten inleder tillsyn beträffande Voice Integrate Nordic AB. Det kommer att bli aktuellt med fler tillsynsärenden gentemot andra aktörer.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen och patientdatalagen och kontrollerar bland annat att vårdgivare och deras personuppgiftsbiträden har vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan