2020-06-26

Datainspektionen inleder granskning av ABB

Datainspektionen har tagit emot ett klagomål som rör hur ABB hanterar personuppgifter om arbetssökande och har nu inlett en granskning av företaget. I ett första steg ska myndigheten utreda om den är behörig att granska ABB som är en internationell koncern.

– Beroende på resultatet från den här inledande granskningen kan vi exempelvis fortsätta med en egen fördjupad granskning eller lämna över ärendet till någon systermyndighet i Europa, säger Albin Brunskog som är jurist på Datainspektionen.

Datainspektionen ställer nu ett antal frågor till ABB för att bland annat ta reda på i vilka länder som personuppgifter av det slag som nämns i klagomålet hanteras i samband rekryteringar och i vilket land beslutet fattades att hantera personuppgifter på det sättet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan