2018-10-23

Datainspektionen inleder första granskningen enligt brottsdatalagen

Brottsbekämpande myndigheter måste ha en förteckning över de register de har som omfattas av brottsdatalagen. Datainspektionen ska nu kontrollera att Polisen, Kriminalvården och Kustbevakningen har en sådan förteckning.

Datainspektionen drar nu igång den första granskningen enligt brottsdatalagen som trädde i kraft i augusti i år. Enligt brottsdatalagen ska brottsbekämpande myndigheter ha en förteckning över de register och behandlingar av personuppgifter som omfattas av lagen. En sådan förteckning ska bland annat innehålla vilken den rättsliga grunden och syftet är för respektive register.

– En komplett och väl utformad förteckning är viktig, inte minst för den brottsbekämpande myndighetens interna arbete med att säkerställa att man följer reglerna i brottsdatalagen, säger Maria Andersson som leder Datainspektionens granskning.

De brottsbekämpande myndigheter som ska kontrolleras är Polisen, Kriminalvården och Kustbevakningen.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng