2018-06-09

Datainspektionen inleder första granskningarna enligt GDPR

Datainspektionen undersöker om företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett så kallat dataskyddsombud, verkligen har gjort det. Bland annat ska privata vårdgivare, försäkringsbolag och banker granskas.

Datainspektionen drar nu igång sin första granskning enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Det som kontrolleras är att de företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett dataskyddsombud, har gjort det.

– Dataskyddsombud fyller en viktig funktion. De ska bland annat kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument samt informera och ge råd om GDPR inom den egna organisationen, förklarar Jonas Agnvall som är jurist på Datainspektionen och som leder granskningen.

Enligt dataskyddsförordningen är alla myndigheter skyldiga att utse dataskyddsombud. Det ska även företag göra, vars kärnverksamhet innebär regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade i stor omfattning samt organisationer som i stor omfattning hanterar känsliga personuppgifter eller personuppgifter som rör fällande domar och överträdelser.

Vid Datainspektionens granskning väljs ett antal organisationer ut för kontroll. Bland dessa finns förutom myndigheter även privata vårdgivare, kollektivtrafik, fackförbund, teleoperatörer, försäkringsbolag och banker.

Datainspektionens granskning beräknas vara klar i slutet av augusti.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng