2020-06-11

Datainspektionen granskar Tullverkets användning av molntjänst

Personal på Tullverket har använt en app på sina mobiltelefoner som laddat upp personuppgifter i en molntjänst. Uppgifterna har på så sätt spritts utanför verket. Datainspektionen granskar nu händelsen.

Datainspektionen har tagit emot en anmälan om personuppgiftsincident från Tullverket. Personal på Tullverket har använt en app i sina mobiltelefoner som fört över personuppgifter till en molntjänst. Uppgifterna har på så sätt spridits utanför verket.

– Därför inleder vi nu en granskning av Tullverket för att bland annat ta reda på vad som faktiskt hänt och hur Tullverket använder mobiltelefoner i sin brottsbekämpande verksamhet, säger Max Blidberg som leder Datainspektionens granskning.

Datainspektionen kommer även att ställa frågor om vilka interna föreskrifter, handböcker eller andra styrdokument som reglerar hur Tullverkets personal får använda mobiltelefoner och vilka åtgärder som vidtagits efter incidenten för att något liknande inte ska inträffa igen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng