2020-04-16

Datainspektionen granskar felskickade mejl hos polisen

Polisen har anmält personuppgiftsincidenter till Datainspektionen som rör mejl som oavsiktligt hamnat hos fel mottagare. Datainspektionen ska nu granska polisens rutiner för utskick av mejl.

I brottsdatalagen finns en skyldighet för brottsbekämpande myndigheter att rapportera incidenter som rör personuppgifter till Datainspektionen. Polismyndigheten har anmält personuppgiftsincidenter som rör mejl som oavsiktligt hamnat hos fel mottagare.

– Mejl som skickas till och från polisen kan innehålla extra skyddsvärda personuppgifter. Därför inleder vi nu en tillsyn för att granska polisens rutiner för utskick av e-post före och efter incidenterna. Vi ska även undersöka vilka organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som polisen vidtagit för att minimera riskerna för felaktiga utskick, säger Paulo Zavala som är jurist på Datainspektionen och som leder granskningen.

Inledningsvis ställs ett antal skriftliga frågor som polisen ska besvara. Beroende på svaren kan det även bli aktuellt med fördjupade frågor till polisen eller granskningar av andra myndigheter som varit i mejlkontakt med polisen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan