2020-06-21

”Därför är konsolidering viktigt”

En global undersökning som har tittat närmare på IT-säkerhetschefers attityder gentemot konsolidering visar att hotlandskapet utvecklas och cyberattackerna blir alltmer sofistikerade, samtidigt har 99 procent av företagen lösningar från flera leverantörer och de hävdar att det innebär utmaningar för verksamheten. Resultaten visar också att icke-integrerade punktlösningar gör företagens säkerhet mer utmanande.

92 procent av de svarande sa att det är utmanande att säkra IT-tillgångarna mot hot. Endast 34 och 38 procent av IT-säkerhetscheferna tror att deras mobil- respektive IoT-enheter är ordentligt skyddade, vilket avslöjar en betydande brist i verksamheternas säkerhetsstrategi. 

Undersökningen visar att nästan hälften av verksamheterna använder mellan 6 och 40 säkerhetslösningar  – och nästan varje företag i undersökningen använde flera säkerhetsleverantörer, vilket ökar komplexiteten. 49 procent av alla undersökta företag använder mellan 7 och 40 punktlösningar, och 27 procent av de större företagen använder mellan 11 och 40 olika leverantörers produkter.

En annan slutsats är att flera administrationsverktyg försvårar överblicken – 98 procent av verksamheterna hanterar sina säkerhetsprodukter med flera administrationsverktyg. Detta leder till en oförmåga att skapa en helhetsbild av hoten verksamheten ställs inför, vilket gör det svårare att agera. 

Undersökningen visar också att användningen av flera säkerhetsleverantörer leder till utmaningar – 79 procent av säkerhetspersonalen säger att det innebär stora utmaningar att arbeta med flera leverantörer. Underhåll, uppgraderingar, förnyelse av kontrakt och andra aktiviteter relaterade till hanteringen av en säkerhetslösning tar mycket tid och resurser.

– Vissa verksamheter verkar tro på myten att fler produkter betyder mer säkerhet, men det är snarare det motsatta i den här situationen. Att lägga till flera produkter från olika leverantörer ökar komplexiteten och kan potentiellt undergräva hela verksamhetens säkerhet. Företagen behöver en konsoliderad säkerhetslösning som stärker deras skydd, och kan hantera alla typer av attacker, säger Mats Ekdahl, säkerhetsexpert hos Check Point.

Undersökningen genomfördes av Dimensional Research med 411 svarande från företag i hela världen med över 500 anställda.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng