2018-08-30

Cyberkriminella använder dolda attacker i allt högre grad

Enligt en ny säkerhetsrapport från företaget Trend Micro har cyberkriminella börjat röra sig från uppseendeväckande attacker via utpressningsprogram, så kallad ransomware, till mer dolda attacker för att stjäla pengar och känslig information utan att användaren märker det. Kryptokapningar har ökat dramatiskt och rekordhöga 114 miljarder kronor har förlorats världen över på grund av VD-mail.

Trend Micros halvårsrapport för 2018 visar att kryptokapningar fortsätter att dominera. Upptäckterna av kryptokapningar ökade med 96 procent under det första halvåret 2018 jämfört med hela 2017, samt med hela 956 procent jämfört med det första halvåret 2017. Samtidigt har de betydligt mer märkbara attackerna via utpressningsprogram minskat och är alltså på tillbakagång.

Detta visar på att cyberkriminella börjat röra sig bort från att jaga snabba pengar via utpressningsprogram mot att istället fokusera på långsammare attacker som sker i bakgrunden utan att användaren anar det, framför allt i form av kryptokapningar.

– Den senaste utvecklingen av hotlandskapet pekar på det vi har sett under många år – att cyberkriminella konstant utvecklar och förändrar sina metoder och verktyg för att förbättra och utöka effekten av sina attacker, förklarar Johan Jarl, säkerhetsexpert på Trend Micro Sverige, och fortsätter:

– Då breda utpressningsattacker och dataintrång har blivit norm, har de cyberkriminella förändrat sina arbetssätt till att verka mer i det fördolda med metoder som tidigare inte använts i större utsträckning eller rent av aldrig setts.

114 miljarder kronor förlorade på grund av VD-mail
FBI har rapporterat in hur stora förluster företag världen över har drabbats av på grund av VD-mail. Årets siffra på förluster på 114 miljarder kronor är mycket högre än vad Trend Micro och FBI förväntade sig (82 miljarder kronor), men också extremt mycket högre än de förluster som rapporterades in under samma period 2017. Då gick förlusterna på endast 42 miljarder kronor och har därmed ökat med strax över 270 procent.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng