2020-08-04

"Covid-19 ökar behov av AI"

Efterfrågan på artificiell intelligens (AI), data och digitala verktyg tydligt ökat i takt med att covid-19-pandemin fortsätter att pressa många organisationer. Fler än hälften av alla tillfrågade chefer inom data och analys säger att covid-19 har ökat behovet av AI, digitala lösningar och verktyg enligt en ny undersökning.

En undersökning från Corinium på uppdrag av Fico omfattar djupintervjuer med fler än 100 höga chefer inom analys och data. 

Studien visar att den osäkerhet som skapats av pandemin tvingat många företag att anamma en mer dedikerad och displinerad approach till AI i sina organisationer. Fler än hälften, 57 procent, av analyscheferna säger att covid-19 ökat efterfrågan på AI, digitala lösningar och verktyg. 

AI gör det möjligt för många organisationer att skaffa sig konkurrensfördelar efter covid. Det kan omfatta allt från att förbättra kundbemötandet och minska finansiell brottslighet till att automatisera affärsprocesser och förbättra riskhantering, säger Scott Zoldi, chefsanalytiker på Fico.

Företag söker nya AI-drivna sätt att hantera risker och navigera genom den okända terrängen i den nuvarande ekonomin. Rapporten visar att de mest datadrivna företagen nu aggressivt investerar i AI-kapacitet. 63 procent av de tillfrågade har börjat skala upp AI-kapaciteten inom deras organisation. Analyscheferna möter dock en rad olika utmaningar i takt med att de ökar användningen av AI. De mest vanliga barriärerna är: etiska överväganden (93 procent), förmågan att bygga team med rätt kompetens (66 procent) och integreringen av ny teknik med befintliga äldre system (62 procent).

– Att så många organisationer ser etiska överväganden som en viktig barriär för att utveckla AI visar hur viktigt det är att inte förblindas av innehållet i ens AI-modeller. Organisationer måste säkerställa att AI utformas på ett sätt som är robust, förklarbart, transparent och som klarar att granskas via en dokumenterad utvecklingsprocess som även håller när datan förändras över tid, säger Scott Zoldi.Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng