2019-05-12

Brottsoffermyndigheten lanserar webbplats mot hot i samhällsdebatten

Brottsoffermyndigheten lanserar i dag webbplatsen tystnainte.se. Webbplatsen ger information till personer som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat, till exempel journalister, politiskt förtroendevalda, författare, konstnärer, forskare och influencers.

– De brott som drabbar personer som syns, hörs och engagerar sig i samhällsdebatten är inte bara ett hot mot de som blir utsatta, utan i förlängningen också ett hot mot vår demokrati, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndigheten har tagit fram webbplatsen tystnainte.se på uppdrag av regeringen. Webbplatsen ger bland annat information om vad som kan vara brottsligt, hur en polisanmälan går till och var det finns stöd och hjälp att få. Tystnainte.se ger också information till de som möter utsatta, till exempel personer som är verksamma på myndigheter eller inom ideella organisationer.

Vill uppmuntra fler att polisanmäla
En viktig del handlar om att uppmuntra fler utsatta att anmäla vad de varit med om. Andelen händelser som polisanmäls är i dag låg. Till exempel uppgav endast en femtedel av utsatta förtroendevalda att de gjort en polisanmälan enligt Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning bland politiker.

– Vissa tvekar att anmäla eftersom de är osäkra om de utsatts för något brottsligt eller inte. Andra tror att det inte gör någon skillnad att anmäla, säger Annika Öster.

På tystnainte.se finns konkreta tips om hur en polisanmälan går till.

– Att polisanmäla kan vara viktigt av flera anledningar, både för att själv få upprättelse och för att öka möjligheten att den här typen av brott utreds.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng