2019-10-20

Brå ska fördjupa kunskapen om islamofobiska hatbrott

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott. Studien ska belysa den islamofobiska hatbrottslighetens karaktär för att uppnå mer kunskap så att det förebyggande arbetet mot rasism, särskilt islamofobi, kan stärkas.

Av Säpos årsbok för 2018 framgår att en främlingsfientlig och radikalnationalistisk idéströmning ökat i sam­hället, främst via internet.

"Tryggheten behöver stärkas för utsatta grupper och hatbrotten behöver förebyggas och bekämpas. Brottsoffren ska uppleva att brotten och offrens utsatthet tas på stort allvar. Av denna anledning får Brå nu i uppdrag att göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

I genomförandet av uppdraget ska Brå inhämta kunskap och erfarenheter från relevanta organisationer inom det civila samhället och berörda myndigheter. Brå ska även tillämpa ett jämställdhetsperspektiv.

– Vi vet att muslimer utsätts för hot och hat i vårt samhälle. Det är viktigt att öka kunskapen om islamofobiska hatbrott så att vi kan sätta in kraftfulla åtgärder. Rasismens yttringar hör inte hemma i vårt samhälle, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng