2020-10-16

Brå: Ingen pandemi-effekt i september

Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 – jämfört med motsvarande månader 2019 – vändes i juni till en ökning som höll i sig i juli. I augusti 2020 minskade antalet anmälda brott på nytt, jämfört med augusti 2019. I september 2020 anmäldes lika många brott som i september 2019.

Bedrägeribrotten minskade kraftigt i augusti 2020 jämfört med augusti 2019. En minskning av det slaget återfinns inte i september, vilket har bidragit till den oförändrade nivån av totalt antal anmälda brott jämfört med september förra året. Andra brottstyper, så som misshandel mellan obekanta samt övrig stöld, har likväl fortsatt att minska även under september.

Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga en dryg vecka in i mars, och särskilt från mitten av månaden, med regler och rekommendationer om social distansering, vilket ledde till minskad rörelse och aktivitet i samhället menar Brå.

Att minskningen 2020 inleddes just i mars, och sedan fortsatte i april och maj, indikerar dock att pandemin kan ha haft en generellt minskande inverkan på det totala antalet anmälda brott under marsmaj. Pandemins minskande inverkan har dock på ett översiktligt plan avmattats från maj, och inte gjort sig gällande i och med ökningen i juni och juli. Den generella utvecklingen i juni och juli hänger dock samman med en markant ökning av skadegörelsebrotten i region Stockholm, vars effekt har avtagit i augusti. I september märks ingen effekt av pandemin på det totala antalet anmälda brott, sammanfattar Brå.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng