2015-06-27

Bra hantering av ersättningar till kommunerna vid branden i Västmanland

MSB har utvärderat hur myndigheten hanterade ersättningarna till kommunerna i spåren av den omfattande skogsbranden i Västmanland i juli-augusti 2014. Utvärderingen är positiv till MSB:s insats, men ger också vägledning till framtida förbättringar.
Den aktuella branden drabbade fyra kommuner; Surahammar, Fagersta, Norberg och Sala. Insatsen involverade ett stort antal organisationer, myndigheter och enskilda personer. 88 räddningstjänster, flyg från Frankrike och Italien samt helikoptrar från Norge deltog i räddningsarbetet.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) har drabbade kommuner rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna vid en räddningsinsats som överstiger en självrisk. MSB prövar frågor om ersättning och ersatte kommunerna med totalt 120 miljoner kronor i samband med branden.

Utvärderingen visar att kommunerna snabbt fick upplysningar och stöd. Men ett inledande möte som beskrev ersättningssystemet avlöpte inte lika väl, då kommunerna inte upplevde att de fick gehör för sin oro.

MSB har inte befogenheter att diskutera alternativa finansieringslösningar, men regeringen agerade snabbt och gav MSB möjligheten att överskrida anslagsposten för ersättningar. Det skapade större flexibilitet och därmed bättre förutsättningar för samarbete och dialog. Att regeringen också avsatte 50 miljoner kronor för Länsstyrelsen i Västmanland att använda för att ersätta de drabbade kommunerna för andra kostnader än de som annars ersätts, underlättade ytterligare dialogen med de starkt pressade kommunerna.

Källa: MSB

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan