2020-06-03

Brå: Fler häktas, döms och sitter i fängelse längre

39 procent återfaller i brott inom tre år, fler häktas och den totala strafftiden ökar. Det visar ny statistik från Brå.

Under 2019 fattades 104 000 lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare), vilket är en ökning med 3 procent eller 3 170 fler beslut jämfört med 2018. Antalet domslut med huvudpåföljden fängelse ökade med 2 procent (+ 241 domslut) till 10 900 domslut jämfört med 2018. Det var främst de långa fängelsestraffen på 24 månader eller mer som ökade, med 13 procent eller 164 domslut, jämfört med 2018.

Den totala utdömda strafftiden (summan av fängelsestraffens längd) ökade med 12 100 månader, eller 10 procent jämfört med 2018. Den genomsnittliga strafftiden ökade med 0,8 månader, eller 8 procent jämfört med 2018 till 11,4 månader.

Även antalet personer som togs in på kriminalvårdsanstalt ökade med 3 procent till 9 170 personer under 2019.

Brå redovisar även statistik på återfall i brott. Av samtliga personer med en ingångshändelse 2013 återföll 39 procent i brott inom tre år. Bland kvinnorna återföll 29 procent och bland männen 42 procent.

Brå har också preliminär statistik för 2017. Av samtliga personer med en ingångshändelse 2017 återföll 24 procent i brott inom ett år. Av kvinnorna återföll 16 procent och av männen 25 procent. Därmed återföll en lika stor andel personer som de med en ingångshändelse 2016. Bland dem som hade fängelse som mest ingripande påföljd i ingångshändelsen, har det dock skett en tydlig minskning i återfall sedan 2008. Av dem som frigavs från anstalt har återfallsandelen minskat, från 51 till 43 procent.
Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng