2018-03-06

Bolagsverket ska försvåra för kriminella att använda företag

Enskilda företag används allt oftare av kriminella inom den organiserade brottsligheten. Företag kan bli kapade eller oavsiktligt användas för att göra affärer med kriminellt uppsåt. Nu ska det försvåras genom att Bolagsverket ökar kontrollerna redan vid registrering av olika företagsuppgifter. Bolagsverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla metoder som ska göra det svårare för kriminella att använda företag för att begå brott.

– Vi har gett Bolagsverket i uppdrag att vässa sina metoder för att kunna avslöja företag som används i kriminell verksamhet. De personliga och ekonomiska konsekvenserna för en enskild företagare som till exempel har fått sitt företag kapat kan vara förödande. Det är därför nödvändigt att göra det svårare för kriminella att använda företag som brottsverktyg, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Bolagsverket ska i dialog med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och näringslivet utveckla metoder och arbetssätt för att utöka kontrollerna vid registrering av olika företagsuppgifter. Det kan handla om nyregistrering av företag, ändring av företrädare av företag eller vid inlämnande av årsredovisning. I uppdraget ska även hänsyn tas till regeringens arbete med att förenkla för företagen genom bland annat mer digitala myndighetskontakter.

– Det ska vara lätt för de företag som vill göra rätt samtidigt som digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara bland annat när det gäller att se mönster och avvikelser, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Uppdraget ska delredovisas senast den 10 juni och slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2018.

På Bolagsverkets avdelning för företagsregistrering startas den 1 mars 2018 också en ny enhet vars primära uppgift är att registrera ärenden till registret över verkliga huvudmän och registret mot penningtvätt. Enheten ska även ansvara och samordna Bolagsverkets arbete med ekobrottsfrågor.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng