2019-11-19

Björn Eriksson hotad och friad

En oberoende utredning har friat Björn Eriksson från anklagelserna om jäv.

I somras blev Björn Eriksson ifrågasatt som Riksidrottsförbundets ordförande i en serie Expressen-artiklar. Som pådrivare för vissa säkerhetsåtgärder på allsvenska fotbollsarenor ansåg tidningen att Björn Eriksson var jävig, då han parallellt med RF-uppdraget också var ordförande för Säkerhetsbranschen.

Securityuser.com har intervjuat  Björn Eriksson sedan en oberoende utredning friat honom från anklagelserna.

Han kommer till mötesplatsen med tunnelbanan trots att han står under polisbeskydd och är avrådd från att använda kollektivtrafiken.

– Jag vill leva så normalt som möjligt, men visst är det obehagligt att jag och min familj ska utsättas för hot för att några huliganer vill tvinga mig att avgå. Det hör inte hemma i en demokrati. Samtidigt hoppas jag att allt fler inser hur viktigt det är att vi fortsätter att arbeta för ökad säkerhet.

– I senaste regeringsförklaringen beslutades det att vi måste agera. Och de flesta specialidrottsförbund vill ägna sig åt idrott och har därför över-lämnat de övergripande säker-hetsfrågorna till RF. Fotbollen är lite av ett undantag, de vill sköta sina matcher själva.

"Väldigt osakligt"
Björn Eriksson menar att det är bra med en säkerhetspolicy som inte i detalj pekar ut hur det ska se ut överallt. Det är skillnad på problembilderna mellan olika idrotter. Därför är villkorstrappan en bra modell, menar han.

I Expressens artiklar pekas Björn Eriksson ut för att vara hjärnan bakom polisens hot om att rensa fotbollsarenornas läktare från banderoller genom tilllämpning av den så kallade villkorstrappan. Tidningen hävdar att han förespråkar att polisen ska ersättas av ordningsvakter och att det skulle kunna hänga samman med hans engagemang för Säkerhetsbranschen.

– Det är väldigt osakligt. Villkorstrappan har jag visserligen konstruerat, men det skedde innan jag blev ordförande för Säkerhetsbranschen. Vad som föreskrivs i den och hur den tillämpas är helt och hållet polisens beslut. Det har jag inget inflytande över, kommenterar han.

Villkorstrappan och bengaler
Grundprincipen med villkorstrappan är att klubbarna ska ombesörja att arrangemangen är säkra och lever upp till de krav som polisen föreskrivit. Om det inte eldas och skjuts fyrverkerier på en arena eller bedrivs annan illegal aktivitet i skydd av tygstycken finns inga hinder för att klubbarna ska kunna tillåta banderoller. Supportrarnas beteende blir därmed helt avgörande för vilka åtgärder som polisen tillämpar. Och ansvaret läggs på klubbarna.

– Man får inte elda och skjuta fyrverkerier på allmän plats. Varför ska det då vara tillåtet att göra det under tygstycken på en fullsatt fotbollsarena där människors liv och hälsa riskeras? Varför ska inte detta beivras av polisen? Det begriper inte jag.

Säker på att bli friad
RF tillsatte dock en oberoende utredning om huruvida Björn Eriksson gjort sig skyldig till jäv, och den friar RF-ordföranden.

– Utgången av utredningen var jag aldrig orolig för, jag tyckte då som nu att anklagelsen är trams, säger han avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng