2018-03-29

Även kammarrätten underkänner tiggeriförbudet i Vellinge

Kammarrätten anser att kommunen inte har visat att det med hänsyn till den allmänna ordningen är motiverat med ett förbud mot passivt tiggeri.

Kommunfullmäktige i Vellinge kommun beslutade i september 2017 att det skulle vara förbjudet med passiv insamling av pengar (tiggeri) på vissa platser i kommunen. Länsstyrelsen i Skåne län upphävde senare kommunens förbud. Vellinge kommun överklagade till Förvaltningsrätten i Malmö som höll med länsstyrelsen. Kommunen överklagade efter det vidare till Kammarrätten i Göteborg.

Kommunen menar att den passiva insamlingen av pengar på allmänna platser orsakar omfattande störningar i den allmänna ordningen, bl.a. i anslutning till butiker. Det skapar enligt kommunen en känsla av otrygghet för kommuninnevånarna. Men kammarrätten är av en annan uppfattning. Enligt kammarrätten visar kommunens utredning inte att det har varit sådana störningar i den allmänna ordningen att det är motiverat med ett förbud mot passivt tiggeri. Kammarrätten gör alltså samma bedömning som förvaltningsrätten och länsstyrelsen tidigare har gjort. Kammarrätten avslår därför kommunens överklagandeLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng