2015-11-24

Åtta av tio företag utsatta för brott de senaste tre åren

Åtta av tio företag har utsatts för brott under de senaste tre åren. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv som SecurityUser.com tagit del av.
Undersökningen genomfördes mellan 27 augusti och 7 september. 2 789 företagsledare (37 procents svarsfrekvens) svarade på frågor om bland annat brottslighet. åtta av tio svarade att verksamheten utsatts för någon typ av brottslighet under de senaste tre åren.

Den vanligaste brottstypen var bluffakturor vilket 61 procent av företagen svarade att de uttsatts för. På andra och tredje plats var stöld/snatteri och skadegörelse som 34 respektive 25 procent drabbats av. Vidare rapporterade 23 procent av företagsledarna att verksamheten utsatts för inbrott. En mindre andel av företagen drabbades av bedrägeri (7 procent) och digitala brott (6 procent).

Negativ påverkan
Fler än hälften av företagen inom handel-, hotell- och restaurangbranschen samt bygg- och installationsindustrin svarade att de ekonomiskt sätt påverkats negativt av brottsligheten. När det gäller alla branscher sammanräknat hamnar siffran på lite under hälften – 44 procent.

Fem procent av företagsledarna rapporterade att brottsligheten haft en negativ påverkan på rekryteringen av personal. Detta gällde i synnerhet transportsektorn där siffran var på 8 procent.

Utöver det svarade 8 procent av företagen att brottsligheten haft en negativ påverkan på order och/eller leveransmöjligheter. Likaså menade 9 procent att verksamhetens tillväxt och/eller expansionsmöjligheter påverkats negativt av brottsligheten.

Mer uppseendeväckande är att hälften av företagsledarna rapporterade att brottsligheten tagit fokus och tid från ordinarie verksamhet och/eller skapat olust och ångest.

Få uppklarade brott
I undersökningen uppmanades företagsledarna att tala om huruvida det senaste brottet som företaget drabbats av klarats upp. 65 procent svarade att de inte uppfattat det som att brottet klarats upp. I motsats till detta svarade 16 procent att de hade uppfattat att brottet klarats upp. Resterande svarade att de inte visste eller att utredningen fortfarande pågår.

Bygg- och installationsindustrin var värst utsatt i detta avseende – 73 procent uppfattade inte att senaste brottet löst och endast 9 procent uppfattade att brottet hade klarats upp. Denna industri samt transportsektorn var också de branscher där företagsledarna uppfattade polisens hantering som sämst. 15 procent inom dessa sektorer svarade att polisens bemötande varit dåligt.

Inom alla sektor var det totalt 11 procent av företagsledarna som svarade att polisen bemötande och hantering varit dålig. Det var dock betydligt fler, 42 procent, som tyckte att de fått ett bra bemötande. övriga svarade att de tyckte att polisens hantering varken var bra eller dålig.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan