2020-02-01

Antalet drunkningsolyckor rekordlågt

68 personer drunknade i Sverige 2019.

Enligt Svenska Livräddningssällskapets preliminära årsrapport för omkomna vid drunkningsolyckor 2019 har 68 personer mist livet. Det är det lägsta antalet omkomna vid drunkningsolyckor någonsin och 67 personer färre jämfört med 2018 och långt under medeltalet 112 personer per år för perioden 2000–2019.

Könsfördelningen visar en kraftig överrepresentation av män: 55 av 68. Åldersfördelningen visar att 24 personer var äldre än 60 år och sju personer yngre än 19 år. Historiskt har ålder och kön varit uttalade riskfaktorer, vilket även statistiken för 2019 påvisar. Särskilt män över 60 år är överrepresenterade vid fatala drunkningsolyckor. Detta till trots visar sammanställningen en positiv utveckling där antalet omkomna vuxna över 60 år minskar om än från relativt höga nivåer.

Det inträffade flest dödsolyckor i hav (28 stycken) och vid 13 tillfällen inträffade olyckorna vid ett friluftsbad varav 12 var obevakade. De flesta dödsolyckorna inträffade i samband med fritidsbåtsaktiviteter då 19 personer miste livet.

Statistiken visar också att av samtliga 68 olyckor inträffade 31 då personen var ensam. Juli är den månad då flest personer förolyckas, i juli 2019 omkom 17 personer, vilket är 18 färre än 2018 och 9 personer färre en medeltalet för juli månad den senaste tioårsperioden. I fem län drunknade inte någon under året: Uppsala, Södermanland, Gotland, Värmland och Västmanland.

– Vårt gemensamma arbete ger resultat. Detta är mycket glädjande och det hade inte gått utan alla som arbetar för vår vision, ideella såväl som avlönade och alla de som ger bidrag till eller på annat sätt stödjer vår verksamhet, säger Anders Jacobsson, ordförande för Svenska Livräddningssällskapet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng