2019-02-17

Antal reservdelsstölder halverades under 2018

Foto: If

Efter ett rekordhögt antal stölder av bilreservdelar under de gångna åren i Sverige var utvecklingen under 2018 klart positiv. Enligt nya siffror har reservdelsstölderna nästan halverats under året, jämfört med året innan.

Stölderna av reservdelar ur personbilar – strålkastare, GPS-navigatorer, krockkuddar och rattar – har under de senaste åren varit ett stort samhällsproblem i Sverige. Det har skapat stora kostnader för försäkringsbolagen och påverkat tryggheten hos landets bilägare.

Men efter 2017 års rekordnotering om över 4 000 stölder i landet verkar trenden ha vänt, och under fjolåret minskade stölderna med 45 procent till drygt 2 300, enligt nya siffror från branschorganisationen Larmtjänst. Det är dock fortsatt höga tal jämfört med åren före 2016 då stölderna började skjuta i höjden.

Josefin Hamilton, ansvarig för skadeförebyggande arbete på If, är nöjd med att det samverkansarbete som företagits tillsammans med polis, Larmtjänst och bilfabrikanter i syfte att minska stölderna verkar ha gett resultat.

– Framgången beror på ett stort och långsiktigt arbete med många inblandade. Att våra insatser fått en så stor effekt beror på att vi arbetat på bred front. Summan av alla delar tillsammans blir betydligt större än var del för sig, säger Josefin Hamilton.

Sett till genomsnittet för de senaste fem åren ligger reservdelsstölderna dock fortsatt en bit över genomsnittet, och östeuropeiska ligors närvaro i Sverige tros fortfarande ligga bakom en betydande del av stölderna. I en rapport från i början av januari uppskattar Trygghetskommissionen att internationella ligor ligger bakom en ”klar majoritet” av bil- och båtstölderna i landet.

– Eftersom det i många fall rör sig om stöldgods som fraktas ut ur landet krävs det fortsatta ansträngningar för att skärpa kontrollen vid gränserna, så att vi kan stoppa så stor del av den illegala handeln som möjligt, säger Josefin Hamilton.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan