2019-07-01

Allvarlig sårbarhet i Firefox

Mozilla har släppt en uppdatering för Firefox. Uppdateringarna åtgärdar en allvarlig sårbarhet (CVE-2019-11708) som tillsammans med en annan sårbarhet kan leda till exekvering av godtycklig kod.

Den nya versionen är Firefox 67.0.4 och Firefox ESR 60.7.2. Sveriges computer emergency response team, CERT-SE, som drivs av MSB, rekommenderar att Firefox/Firefox ESR uppdateras till rättade versioner snarast.

Påverkade produkter

  • Firefox, versioner tidigare än 67.0.4 är sårbara.
  • Firefox ESR, versioner tidigare än 60.7.2 är sårbara.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan