2018-01-04

Alastair Hayfield:Var är säkerhetsbranschens drönare?

Som framgår av grafiken finns det en trend mot ”drones- as-a-service”. Stora kunder vill inte äga eller flyga egna drönare, de vill bara få användning av materialet drönarna genererar.

Den globala marknaden för drönare i professionella applikationer växer snabbt. Nyttan med drönare är lätt att se, men varför är inte säkerhetsbranschen så passiv, undrar Alastair Hayfield, forskningschef, på Interact Analysis, i den här artikeln.

I början av 2000-talet upplevde säkerhetsbranschen en renässans. Kriget mot terrorismen, en omfattande teknisk omställning från analogt till nätverksbaserat, enorma kostnadsminskningar, massiva tekniska framsteg och en kraftig satsning på offentlig övervakning i Kina bidrog alla till snabb tillväxt.

Under de senaste åren har tillväxten minskat väsentligt. Minskad efterfrågan, kraftig prispress och de kinesiska företagens allt större dominans har gjort branschen svårare att verka i.

I en ny forskningsrapport har vi (Interact Analysis) granskat marknaden för kommersiella obemannade luftfarkoster (UAV), det vill säga drönare. Marknaden växer snabbt, den drivs av minskad reglering, tekniska förbättringar och av era viktiga användningsområden som inspektion och byggbranschen. Det krävs inte mycket fantasi för att se vilka fördelar drönare ger vid bygginspektioner och för att få en överblick av en plats. Är det här även en ny tillväxtmöjlighet för tillverkare och operatörer i säkerhets- branschen?

Flyger under radarn
Våra diskussioner med företag verksamma inom drönar-branschen handlade inte särskilt mycket om fysisk säkerhet och det kanske är oroande. Applikationer som bygginspektion och byggande är betydligt viktigare för den växande drönarbranschen.

Om vi tittar närmare på den fysiska säkerhetsbranschen ser det vid första anblick inte mycket bättre ut:

• Ifsec – en av de största europeiska säkerhetsmässorna – har numera en ”drone zone” varje år men den är liten.

• Genetec, som är en ledande leverantör av VMS, har bara gjort ett blogginlägg om drönare.

• Axis Communications, som har drivit övergången till nätverkskameror i många år, har en blogg om att använda kameror för att upptäcka drönare men inte för att integrera dem.

• Prosegur lanserade en autonom drönare för säkerhetsändamål 2015, men det har inte hänt mycket sedan dess.

Allt är dock inte negativt. Den största tillverkaren av videoövervakningsutrustning – Hikvision – lanserade sin egen drönare tidigare i år. Dessutom finns det era företag som börjar erbjuda säkerhetsrelaterade drönartjänster: Nightingale Security, Airobotics, Aerovinci, Elistair, Cardinal Security och Aviatdrones för att nämna några.

Drönare och säkerhet borde ta fart
Den viktiga frågan är: varför är det rätt tid nu för tillväxt inom säkerhetsapplikationer för drönare?

1.Den kommersiella marknaden för drönare mognar. Fram till nyligen var drönare i stor utsträckning begränsade till konsument- och militärtillämpningar. Men nya kommersiella användningsområden som inspektion, jordbruk och byggbranschen innebär att professionella, industriella drönare nu nns tillgängliga i nätverk för professionella operatörer.

2.Kommersiella drönare har prestandan – flygtid, bildkvalitet och pålitlighet – för att uppfylla säkerhetsbranschens krav.

3.Hårdvara, mjukvara och tjänster för kommersiella drönare säljs till organisationer på ”enterprise”-nivå. Det innebär att det nns operativ erfarenhet av tekniken och en önskan att koppla datan från dem till andra system. För att kunna skriva av delar av kostnaden tittar företagen dessutom på vilka andra sätt de kan använda drönarna – säkerhet är bara ett område.

Möjligheter
Det finns två stora möjligheter här – en för säkerhetsutrustning och tjänsteleverantörer och en för systemintegratörer och installatörer.

För systemintegratörer och installatörer kan drönare bli ett nytt verktyg som de använder som hjälp vid projekt. I många andra branscher används drönare redan för att minska tiden för arbete i luften: inspektion, försäkring och byggbranschen är några exempel. Det är inte orimligt att tro att samma sak kommer att hända inom säkerhet. För det första kan drönare användas för att besiktiga en plats för en installation. Därefter kan drönare användas för underhåll/inspektion av kameror. Slutligen kan de användas vid installation av kameror, särskilt på avlägsna eller otillgänglig platser.

För leverantörer av säkerhetsutrustning och tjänster finns en ny tillväxtmöjlighet här. Som framgår av grafiken finns det en trend mot ”drones- as-a-service”. Stora kunder vill inte äga eller flyga egna drönare, de vill bara få användning av materialet drönarna genererar. Det passar utmärkt för säkerhetsleverantörer som förmodligen redan säljer andra tjänster till många av de företag och organisationer som är intresserade av att använda drönare.

Följande användningsområden är troligen särskilt lämpliga för drönare:

• Bevakning och effektivisering:
Säkerhetspersonal kan fjärrstyra drönare för att bedöma hot eller styra utskickade väktare, vilket minskar både risker och kostnader.

• Taktisk kontroll/situationsmedvetenhet:
I stället för att ersätta fasta kameror kan drönare förstärka ett system av kameror genom att ge en helhets- bild av en anläggning eller genom att tillhandahålla täckning av ställen som kameror inte når.

• Förbättrad områdeskontroll:
Genom att drönare täcker stora områden som exempelvis gränser, järnvägar förbättras det befintliga säkerhetssystemet.

• Temporär övervakning:
Tillfällig övervakning vid evenemang kan uppnås/förstärkas med tjudrade drönare.

Vi på Interact Analysis anser att drönare är en möjlighet för företag i säkerhetsbranschen, i synnerhet då dess dragningskraft ökar i andra applikationer. Dessutom borde systemintegratörer och installatörer undersöka hur de kan använda drönare i sina arbetsflöden för att förbättra effektiviteten och säkerheten.

Alastair Hayfield,Research Director,www.interactanalysis.comLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng