2018-04-18

97 % av organisationerna oförberedda på femte generationens cyberattacker

Säkerhetsföretaget Check Points säkerhetsrapport för 2018 kartlägger de utmaningar som chefer och yrkesverksamma inom IT-säkerhet står inför idag och ger den information som behövs för att skydda organisationer i alla branscher mot den femte generationens cyberhot.

Rapporten undersöker aktuella cyberhot mot olika branscher, inklusive vård, tillverkning och offentlig sektor och visar bland annat att över 300 mobilappar som återfinns i etablerade appbutiker är infekterade med skadlig kod. Rapporten visar också att hot i molnet, kryptokapningsattacker och sårbarheter i MacOS- och IoT-enheter är på uppgång.

– Under 2017 har vi sett alltfler av den femte generationens cyberattacker – sofistikerade multivektorattacker som kännetecknas av storskalighet och snabbrörlighet. Trots detta uttrycker 77 % av de tillfrågade säkerhetscheferna en oro över att sina organisationers utdaterade säkerhetsinfrastrukturer inte kan hantera dagens moderna attacker, säger Åsa Edner, Sverigechef på Check Point.

För att ge en ännu bredare bild av dagens cybersäkerhetslandskap, har Check Point frågat 443 yrkesverksamma inom IT och säkerhet över hela världen om de utmaningar de står inför. Liksom säkerhetsrapporten visar denna undersökning att majoriteten av organisationernas säkerhetsinfrastruktur ligger tio år och åtminstone två generationer efter den femte generationens hotnivå.

– Rapporten ger en tydlig bild av ett hotlandskap där den femte generationens cyberattacker förekommer mer och mer frekvent. Inga organisationer är immuna; sjukhus, offentlig sektor och privata företag är alla i riskgruppen. Samtidigt saknar 97 % av alla organisationer det skydd som krävs för att stå emot den femte generationens attacker, vilket behöver ändras, säger Doug Cahill, group director och senior cybersecurity analyst på undersökningsföretaget Enterprise Strategy Group.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan