2020-10-04

80 vapen beslagtogs i insatser mot gränsöverskridande brottslighet

I en stor insats mot gränsöverskridande brottslighet genomförde polisen och Tullverket flera tusen kontroller vid gränsstationer. Totalt beslagtogs 82 vapen, varav 9 automatvapen, och drygt 200 000 tabletter tramadol under en vecka.

Under fyra dagar i september genomförde Polismyndigheten och Tullverket utökade kontroller mot illegala vapen, sprängmedel, narkotika- och människosmuggling. Kontrollerna gjordes inom ramen för en internationell insats där totalt 34 länder deltog, under ledning av Europol. I Sverige valde Polismyndigheten att förlänga insatsen till en hel vecka med extra fokus på illegala vapen. Sammanlagt beslagtogs 82 vapen, varav 9 stycken var automatvapen.

– En stor del av brottsligheten är i dag gränsöverskridande, och den här typen av internationella insatser är avgörande för att vi ska lyckas hitta illegala vapen, som i det här fallet. Den här insatsen omfattade både ett förberedande underrättelsearbete mellan alla inblandade länder, men även samverkan i realtid under pågående insats, säger Bengt Grönlund, Nationella operativa avdelningens (Noa:s) operativa ledare för insatsen.

Under insatserna beslagtogs ammunition i form av drygt 10 000 patroner, över 50 tändhattar samt elpistoler, en mina, dynamit, tårgaspistol och pepparspray. Under en husrannsakan i Stockholm påträffades även en misstänkt vapenverkstad. Kontrollerna under insatserna resulterade också i att drygt 40-tal personer avvisades vid gränsen.

Även narkotikabeslagen var omfattande – drygt 200 000 tabletter tramadol, 2 liter cannabisolja samt mindre mängder av amfetamin, cannabis och metafetamin.

– Samarbete mellan olika myndigheter, både nationellt och internationellt, är viktigt i kampen mot den organiserade brottsligheten. Vi ser positivt på att Europol tar initiativ till internationella kontrollinsatser, säger Lars Kristoffersson chef för brottsbekämpning på Tullverket.

Under en hel vecka, i samband med den internationella insatsen, genomförde samtliga polisregioner, gränspolis, uniformerad polis samt internationella- och underrättelseenheten vid Noa kontroller över hela landet med fokus på illegala vapen.

– Med hjälp av personal i yttre tjänst har polisen kraftsamlat och genomfört en mängd kontroller, både i den kriminella miljön samt mot vapenhandlare, och av dessa kommer troligtvis en av dem få sitt tillstånd återkallat, säger Bengt Grönlund.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng