2018-05-30

7 av 10 svenskar är inte alls förberedda för samhällskriser

Nära sju av tio svenskar är inte förberedda för en samhällskris. Det visar en undersökning som försäkringsbolaget If har gjort med anledning av MSB:s Krisberedskapsvecka.

Under Krisberedskapsveckan (28 maj - 3 juni) delar MSB ut broschyren ”Om kriget eller krisen kommer”. Den går igenom hur Sveriges invånare kan och bör förbereda sig om det blir problem med försörjning av mat, vatten, värme och kommunikation.

Försäkringsbolaget If har inför beredskapsveckan gjort en undersökning av hur förberedda svenskarna är idag. 11 procent uppger att de är helt förberedda för ett större avbrott i samhällsfunktionerna genom att spara vatten, konserver eller annan utrustning som kan behövas vid exempelvis strömavbrott, vattenbrist eller avstängda vägar. 21 procent har börjat förbereda sig, men 68 procent är inte förberedda alls.

– Det är en väldigt hög andel som inte förberett sig alls. Det är oroande. Vårt vardagsliv idag är mycket mer beroende av samhällsfunktioner än förr. Digitaliseringen gör också att en störning i ett viktigt IT-system kan få stora konsekvenser., säger Lars Silfverswärd, ansvarig för skadeförebyggande verksamhet på If.

Yngre sämre förberedda
Enligt undersöknignen är kvinnor generellt sämre förberedda än män, och yngre generellt sämre förberedda än äldre.

– Det är var och ens ansvar att se till att man själv och ens familj kan klara mat, vatten och värme i minst tre dygn, säger Lars Silfverswärd.

Det finns stora skillnader mellan länen för hur hög medvetenheten är. I Uppsala och Gävleborgs län är man sämst förberedd för kris. I Jämtland, Västernorrland och Örebro län är flest invånare helt förberedda.

Boende på landsbygd är bättre förberedda (18 procent uppger att de är helt förberedda medan 57 procent inte har förberett sig alls) jämfört med boende i storstäder (69 procent har inte förberett sig alls) och i mindre städer (75 procent har inte förberett sig alls).

– Förmodligen är det så att landsbygdsboende redan är vana att vara självgående i en högre grad eftersom man kanske bor längre bort från affärer och annan samhällsservice. I större städer är man van vid service dygnet runt, säger Lars Silfverswärd.

Boende i lägenhet är mindre förberedda än de i hus, endast åtta procent av de i lägenhet uppger att de är helt förberedda för en kris. 72 procent har inte förberett sig alls.

Allra bäst förberedda är de som bor i ett fritidshus för åretruntboende, 21 procent är helt redo, och 12 har börjat förbereda sig.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng