2018-04-09

6 400 anmälningar mot personer inom rättsväsendet

Under förra året anmäldes 6 413 brott till polisens avdelning för Särskilda utredningar (SU), som utreder brottsanmälningar mot bland annat poliser, domare, åklagare och riksdagsledamöter.

Antalet ärenden redovisade till åklagare ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Samtidigt har antalet inledda förundersökningar minskat till följd av utvecklingsarbetet inom ärendehandläggning. Detta har inneburit att åklagarna oftare kan fatta beslut tidigt i processen och inte lika ofta inleder en förundersökning. Till följd av detta har andelen förundersökningar som resulterar i ett förundersökningsprotokoll ökat.

Majoriteten av anmälningar till SU rör tjänstefel (49 procent under 2017), våldsbrott (15 procent) och ofredande (8 procent).

– Många av de anmälningar som kommer in till SU och där åklagare genomfört förundersökningsåtgärder skrivs av då det inte längre finns anledning att misstänka att brott begåtts, säger Ebba Sverne Arvill, avdelningschef vid SU.

Cirka 90 procent av de anmälningar som inkommer till avdelningen för särskilda utredningar gäller anställda vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

– SU har ett viktigt samhällsuppdrag där vi utreder personer inom hela rättskedjan. Att polisanställda är överrepresenterade beror främst på att polisen är en stor myndighet med många anställda och att en del anmälningar berör situationer där någon har blivit föremål för ett ingripande eller annan polisär åtgärd, säger Ebba Sverne Arvill.

Källa: PolisenLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng