2020-02-11

Satsar 380 miljoner på beredskap för kriser och krig

En del av pengarna går till att att skydda valet 2022 från antagonistiska angrepp eller andra typer av allvarliga hot och risker. Foto: Camilla Svensk/Sveriges riksdag

MSB satsar 380 miljoner 2020 för att utveckla Sveriges beredskap för kriser och krig. Prioritet är bland annat att hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, stärka informations- och cybersäkerhet samt säkerställa förmåga till säker och robust kommunikation.

– Vi har många olika verktyg för att inrikta och driva på arbetet med beredskapen i Sverige, och de här pengarna är ett av de viktigaste verktygen vi har för att skynda på utvecklingen. De bidrar till att myndigheter tar initiativ som annars inte skulle bli av. Det är särskilt viktigt när det gäller åtgärder om kräver samverkan mellan olika sektorer, säger Camilla Asp, avdelningschef, MSB.

En stor del av anslaget har fördelats för att underlätta deltagandet i Totalförsvarsövning 2020.

– Övningen ska testa hela systemet, hur beslutskedjor ser ut och hur vi samverkar under höjd beredskap, säger hon. Det är en stor satsning som kommer att utveckla beredskapen på alla nivåer i samhället.

När det gäller myndigheter är det grundläggande kraven för att projekt ska få medel från anslaget att det är utvecklings- och samverkansprojekt. Det ska alltså inte täcka sådana åtgärder som myndigheter ska genomföra enligt sina ordinarie uppdrag.

Inriktningen för 2020-års projekt är att projekten ska öka förmåga att till exempel samverka i gråzon och höjd beredskap, hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, stärka informations- och cybersäkerhet samt säkerställa förmåga till säker och robust kommunikation.

En myndighet som fått medel är Skatteverket, som är värdmyndighet för Valmyndighetens utvecklingsprojekt för att stärka och skydda Sveriges val 2022.

– Vid förra valet hade vi ett väldigt bra samarbete med många myndigheter för att skydda valadministrationen. Med dessa medel kommer vi nu att med god framförhållning öka skyddet av nästa val, säger Anna Nyqvist, kanslichef Valmyndigheten.

De ska bland annat ta fram en handbok för risk- och sårbarhetsanalyser för valadministrationen.

– Vi ska utbilda samtliga 290 kommuner och alla länsstyrelser i säkerhet för att till exempel i att förvara och distribuera röster. Vi ska även utveckla metoder för samverkan och delning av lägesbilder med en mängd myndigheter, MSB, Skatteverket, Länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner och Polismyndigheten, säger hon.

Sammantaget ska projektet öka förmågan att skydda valet 2022 från antagonistiska angrepp eller andra typer av allvarliga hot och risker.

Fördelning till myndigheter från Anslag 2:4 krisberedskap

MSB fattar årligen beslut om fördelning av medel från anslaget, bland annat för ett- till treåriga utvecklingsprojekt.

380 miljoner kronor fördelas 2020. Av dem fördelas:

  • 206 miljoner kronor till myndigheter för olika utvecklingsprojekt.
  • 87 miljoner kronor till myndigheter för Totalförsvarsövning 2020.
  • 87 miljoner kronor till länsstyrelserna för deras stöd till kommuner och regioner.

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng