2020-03-31

30 procent av bevakningsföretagen har icke godkända väktare

Länsstyrelsen har granskat bevakningsföretagen.

Länsstyrelserna har hittat icke godkänd personal i 74 av 247 granskade bevakningsföretag.
– Det är en för stor avvikelse, säger Henrik Kvennberg, på Länsstyrelsen Skåne, nationell samordnare av tillsynen.

På grund av det höga antalet icke godkända väktare i granskningen har länsstyrelserna beslutat att fortsätta med kontrollerna som gjordes under 2018 och 2019.
 
– Om ett bevakningsföretag anlitar personal som inte är godkänd av länsstyrelsen kan det medföra omfattande risker för samhället eftersom personer som brister i laglydnad, lämplighet och medborgerlig pålitlighet kan ta sig in i bevakningsbranschen, säger Henrik Kvennberg.

I dag finns 284 auktoriserade bevakningsföretag och fler än 30 000 väktare i Sverige enligt länsstyrelserna.

Förutom bristerna när det gäller godkänd personal, upptäcktes felaktigheter avseende bristande spårbarhet av nycklarna hos 19 av 92 företag som hanterar kundnycklar. 

– Kontrollen handlar ytterst om att lagarna följs och att reglerna ska vara lika för alla, säger Henrik Kvennberg.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan